Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
03. фебруара 2020.
IMG

Отворен пут за ефикасније улагање у српско тржиште капитала

Скупштина Републике Србије данас је усвојила измене и допуне Закона о тржишту капитала, којим се омогућава повећање база и структура потенцијалних инвеститора, који ће улагати у домаће хартије од вредности.

Страни инвеститори и фондови, убудуће ће моћи на брз и ефикасан начин да улажу у домаће хартије од вредности и у српско тржиште капитала.

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали, у расправи је рекао да се изменама постиже усаглашавање одредби Закона о тржишту капитала са Законом о јавном дугу.

Он је истакао да повећањем доступности и атрактивности домаћих хартија од вредности страним инвеститорима, смањујемо трошкове финансирања и обезбеђујемо бољу диверсификацију инвеститора који улажу у домаће хартије од вредности.

Посланици су усвојили и Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године. Њиме се обезбеђују подаци о виталним, етичким, економским, образованим, миграционим и другим обележјима становништва, а који су неопходни за добијање прецизне слике тренутног стања и за пројекције будућих кретања, нарочито за реално сагледавање обима и последица исељавања становника.

Попис 2021. године биће последњи попис у Републици Србији који се спроводи на традиционалан начин, односно непосредним појединачним пописивањем свих јединица.

Скупштина је усвојила и Закон о потврђивању оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду.

Укупна вредност пројектне инвестиције процењује се на 75 милиона евра. Финансијско учешће Банке, у износу од 54.000.000 евра, обезбедиће покриће трошкова до 72% укупне вредности Пројекта, док ће се разлика до пуне вредости обезбеђивати из других извора.

Један од основних проблема за функционисање садашње болнице је недостатак просторних капацитета, застарели и неефикасни системи за грејање, вентилацију и климатизацију, слаба заштита од пожара, застарело и неефикасно грејање, превише болесника и породица у неодговарајућим ходницима и премалим собама. Недостатак простора и одсуство посебних болничких електромеханичких система захтевају изградњу нове зграде и отклањање ових недостатака.

Посланици су усвојили и Закон о потврђивању споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који за циљ има повећање продуктивности и јачање тржишних веза малих и средњих пољопривредних прехрамбених произвођача.

Такође, усвојен је и Закон о потврђивању споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, за унапређење земљишне администрације, као и Закон о потврђивању уговора о кредиту између Републике Србије и Т.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. и DENIZBANK A.Ş, о сарадњи у области инфраструктурних пројеката.

Усвојен је и Закон о потврђивању уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (Набавка возних средстава за Србија воз).