Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
17. јануара 2020.
MFIN-foto

Одговор Министарства финансија на саопштење Удружења новинара Србије (УНС)

Закон о порезу на имовину је у делу који уређује питање основице пореза на имовину правних лица последњи пут измењен 2013. године, са применом од 2014. године. По том закону порез на имовину одређује локална пореска администрација, а не Пореска управа, нити Министарство финансија. Ово Министарство нема надлежност у примени одредбе коју у свом саопштењу наводи Удружење новинара Србије (УНС).

Стога, Министарство финансија најоштрије демантује малициозне тврдње које су изнете у том тексту, где се наводи како је реч о нападу на независност УНС-а. Закон је исти и важи за све, а у овом конкретном случају примењује га локална самоуправа.

Надлежност Министарства финансија јесте да, на захтев странака, доставља стручна мишљења о примени одређених законских прописа, што је оно у поменутом случају и урадило. По том питању, Министарство финансија се више пута изјашњавало дописима странкама које су то иницирале, a први пут 2017. године. Наведена мишљења су објављена и доступна на сајту Министарства финансија.

У стручним мишљењима се дакле говори о томе на који начин би требало да се примењују законске одредбе. О конкретној примени одредбе пак одлучује локална самоуправа, односно локална пореска администрација.

Дакле, потпуно је неоснована тврдња да је било којим мишљењем Министарства финансија вишеструко увећана основица за порез на имовину за средња, мала и микро правна лица, с обзиром на то да су сва мишљења Министарства финансија у потпуности усаглашена са прописима који су донети 2013. године, а примењују се од 2014. године.

По тим прописима, основица пореза на имовину представља вредност исказану у пословним књигама за правна лица која вредност непокретности у пословним књигама исказују по фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ).

За остала правна лица, која не користе наведене рачуноводствене стандарде, односно стандарде финансијског извештавања, основица пореза на имовину утврђује се применом просечних цена одговарајућих непокретности према одлукама које доносе јединице локалних самоуправа, што се у пракси односи на сва средња, мала и микро правна лица, односно на сва правна лица која у складу са рачуноводственим прописима примењују МСФИ за мала и средња предузећа.