Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
30. маја 2019.

Објављен јавни позив за продају акција у Комерцијалној банци

Јавни позив за прикупљање изјава о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у Комерцијалној банци путем тендера објављен је данас на сајту Министарства финансија.

Позивом је предвиђено да понуђачи имају рок да до 21. јуна 2019. године доставе Изјаве о заинтересованости.

Учесници који су поднели Изјаве о заинтересованости и који испуњавају квалификационе критеријуме ће бити информисани о томе писаним путем и биће позвани да наставе са процесом.

Поступком је предвиђено да Министарство финансија, након што прими Изјаве о заинтересованости, одлучи о врсти тендерског поступка, у складу са релевантном уредбом која регулише ову материју.

Детаљи даљег поступка ће бити одређени одговарајућом тендерском документацијом.

Изјавом о заинтересованости, учесници на тендеру треба да докажу да се баве банкарском делатношћу у последње три године и да је вредност укупне активе
која се односи на банкарску делатност већа од милијарду евра на крају 2018. године (ако није применљиво, онда на крају 2017. године), или да су прикупила средства у износу од најмање 500 милиона евра у последњих 10 година. Или, могу да докажу и да управљају имовином вредном најмање милијарду евра на крају 2018. године (ако није применљиво, онда на крају 2017. године), или да су инвеститор последњих 10 година кроз минимално учешће у капиталу од 20 одсто у најмање једној банкарској групи, чија је актива износила преко милијарду евра, у најмање једној од датих година инвестиционог периода.

На продају се нуде акције банке акције које представљају не мање од 50,1 одсто укупног броја обичних акција издатих од стране банке, са могућношћу стицања највише 13.997.686 обичних акција издатих од стране банке – што чини укупно највише 83,23 одсто укупног броја издатих обичних акција банке.

Подсећања ради, министар финансија Синиша Мали потписао је 6. фебруара 2019. године уговор о консултантским услугама с конзорцијумом који предводи инвестициона банка Лазард. Та консултантска кућа припремила је анализу финансијског положаја банке и припрему свих докумената за расписивање тендера.

Објава тендера је у складу са актуелним аранжманом Инструмент за координацију политика (Policy Coordination Instrument), који је потписан са Међународним монетарним фондом (ММФ).