Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
27. новембра 2019.

Обавештење о продужењу рока за достављање обавезујућих понуда у поступку продаје акција Комерцијалне банке а.д. Београд

С обзиром на чињеницу да су се учесници у другом степену тендерског поступка обратили са мoлбoм да се, због комплексности процеса, продужи крајњи рок за достављање обавезујућих понуда, а имајући у виду интенцију да се у поступку продаје акција у Комерцијалној банци а.д. Београд добије што више квалитетних понуда, Министарство финансија је одлучило да се крајњи рок за достављање обавезујућих понуда продужи на 16. децембар 2019. године, до 15:30 часова по локалном времену.

Јавно отварање обавезујућих понуда биће одржано истог дана.