Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
24. новембра 2020.
IMG

Министар Мали представио посланицима измене и допуне важних закона из области пореске и царинске политике

Министар финансија Србије Синиша Мали данас је посланицима Народне скупштине Републике Србије представио измене и допуне важних закона из области пореске и царинске политике који, како је нагласио, треба да допринесу унапређењу рада Пореске управе и Управе Царина.

Говорећи о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, министар је нагласио да је предвиђено поједностављење пореског поступка и побољшање електронске комуникације надлежних пореских органа и пореских обвезника.

„Највећа промена се односи на пореске обвезнике који имају захтеве за повраћај, прекњижавање, или за више плаћен или погрешно уплаћен порез, као и захтеве за одлагање пореза који дугују. Њима ће бити омогућено да то ураде преко е-портала Пореске управе, како бисмо поједноставили и убрзали те процедуре“, рекао је он.

Представљајући Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, министар финансија је рекао да се обезбеђује већа транспарентност у примени Закона и стабилнији прилив средстава од републичких административних такси у буџет. Тим предлогом предвиђено је смањење и укидање више такси, како би се оптерећење привреде у што већој мери умањило.

Када је реч о Изменама и допунама Закона о порезима на имовину, министар Мали је нагласио да се уводе новине, од којих је најважнија да порез на наслеђе, поклон или пренос апсолутних права више неће радити Пореска управа, већ ће надлежност бити пренета на локалне самоуправе.

„С једне стране смањујемо оптерећење које Пореска управа има, да би могли да се посвете својим изворним активностима и овлашћењима. С друге стране, дајемо могућност локалним самоуправама да се организују и максимизују наплату пореза, који представља њихов приход. Измене ступају на снагу 1. јануара 2022. године, тако да имају доста времена да се припреме“, навео је он.

Говорећи о изменама и допунама царинских прописа, Мали је нагласио да измене и допуне Царинског закона доносе померање рокова када је застарелост царинског дуга у питању, те да се тиме даје више времена држави да реагује и заштити своје интересе.

Предложеним изменама и допунама Закона о царинској служби, како је Мали објаснио, проширује се круг царинских службеника који су овлашћени за покретање прекршајног поступка. На тај начин ће подношење захтева за покретање прекршајног поступка против починилаца бити брже и ефикасније.