Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
28. јануара 2020.
IMG

Мали: Повећањем броја инвеститора развијамо тржиште капитала

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали данас је у Скупштини Србије, образлажући Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, рекао да ће њиме бити омогућено да се повећа база и структура потенцијалних инвеститора који ће улагати у домаће хартије од вредности, што је још једна од активности Министарства финансија, усмерена ка развоју тржишта капитала.

Он је објаснио да се предложеним изменама постиже усаглашавање одредби Закона о тржишту капитала са Законом о јавном дугу.

„Страни инвеститори и фондови ће моћи на брз и ефикасан начин да улажу у домаће хартије од вредности и у српско тржиште капитала“, рекао је Мали.

Мали је истакао да повећањем доступности и атрактивности домаћих хартија од вредности страним инвеститорима, смањујемо трошкове финансирања и обезбеђујемо бољу диверсификацију инвеститора који улажу у домаће хартије од вредности.

„На тај начин, унапређује се и развија тржиште капитала. Прошле године смо имали две веома успешне емисије еврообвезница и то по историјски најнижим каматним стопама. При последњој емисији обвезница у новембру емитовали смо 550 милиона евра обвезница са приносом 1,25 одсто, а претходно смо у јуну емитовали обвезницу у износу од 1 милијарде евра, на период од десет година, са стопом приноса од 1,619 одсто и шест пута већом тражњом“, рекао је Мали.

Он је рекао и да ће сутра бити емитована емисија државних обвезница деноминованих у еврима на рок од 20 година, што се по први пут дешава с обзиром на то да су до сада емитоване обвезнице деноминоване у еврима на највише 15 година, а углавном мање. Мали је додао и да су српске обвезнице уврштене на листу за потенцијално укључивање у ЈП Морганов индекс државних обвезница земаља у развоју.

Пред посланицима је и Предлог закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године.

„Обезбедиће се поуздани подаци о виталним, етничким, економским, образовним, миграционим и другим обележјима становништва, који су неопходни за добијање прецизне слике тренутног стања, али и за пројекције будућих кретања, а нарочито за реално сагледавање обима и последица исељавања становништва“, рекао је министар.

Он је објаснио да је Попис 2021. специфичан и по томе што би требало да буде последњи попис у Републици Србији који се спроводи на традиционалан начин, односно непосредним појединачним пописивањем свих јединица.

На дневном реду Скупштине је и Предлог закона о потврђивању споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који за циљ има повећање продуктивности и јачање тржишних веза малих и средњих пољопривредних прехрамбених произвођача.

Расправљаће се и о Предлогу закона о потврђивању споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, за унапређење земљишне администрације, као и о Предлогу закона о потврђивању уговора о кредиту између Републике Србије и Т.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. и DENIZBANK A.Ş, о сарадњи у области инфраструктурних пројеката.

Пред посланицима је Предлог закона о потврђивању уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (Набавка возних средстава за Србија воз), као и Предлог закона о потврђивању оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду.