Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
17. априла 2019.

Мали: После више од деценије решавамо проблем грађана задужених у швајцарцима

Министар финансија Синиша Мали представио је на данашњем заседању Скупштине Републике Србије Предлог закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, којим се после више од једне деценије решава проблем око 15.785 грађана који имају стамбене кредите у тој валути.

Министар је навео да тај лекс специјалис представља компромисно решење између неколико заинтересованих страна – грађана, односно удружења која их представљају, банака, и државе са треће стране.

„Предлогом закона биће обухваћени сви корисници ових кредита, на чему смо као држава инсистирали, а како бисмо омогућили грађанима који имају тај проблем да га трајно реше“, рекао је Мали.

Он је подсетио да је да је председник Репубике Србије Александар Вучић пре тачно три недеље посетио задужене грађане испред Врховног касационог суда и обећао им да ће бити пронађено решење за овај проблем.

„Разговори који су затим уследили нису били нимало лаки, али смо успели да нађемо компромис, тако да данас испуњавамо обећање које је тада дао председник. Мислим да смо, с обзиром на дате околности, пронашли најбоље могуће решење за све три стране“, рекао је Мали.

Министар Мали се осврнуо и на одличне макроекономске резултате који су постигнути, захваљујући којима је сада могуће решавање проблема задужених у швајцарским францима.

„У прва три месеца ове године остварили смо суфицит у износу од 15,8 милијарди динара, иако смо имали планиран дефицит од 19 милијарди динара. То је за скоро 35 милијарди динара боље од буџетског плана. Подсетићу вас и да смо прошле године имали раст БДП-а од 4,3 одсто“, рекао је Мали.

Министар Мали наводи да Предлог закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима
предвиђа да се преостали део дуга корисника конвертује у евро, након чега ће се износ добијен конверзијом умањити за 38 одсто.

„Додатно олакшање представља и чињеница да се обрачун конверзије врши на износ без затезних камата. Такође, иако је било тенденција да се ограничи домашај примене закона, његове одредбе ће се примењивати на све постојеће кориснике задужене у швајцарским францима“, истакао је Мали.

Он је напоменуо да су према овом Предлогу банке дужне да на износ добијен конверзијом примене каматну стопу према понуди банке која је важила 31. марта 2019. године за кредите индексиране у еврима исте вредности и рочности.

„За оне банке које нису имале у понуди стамбене кредите или су имале несразмерно велике каматне стопе, примењен је лимит од 3.4 одсто, плус тромесечни или шестомесечни ЕУРИБОР за варијабилне каматне стопе и лимит од 4 одсто за фиксне каматне стопе. Кроз ограничавање висине каматне стопе успећемо да ризик даље отплате кредита сведемо на минимум“, рекао је министар.

Надзор над применом закона вршиће Народна банка Србије.

Издвајања државе у сврху примене овог закона износиће до 11,68 милијарди динара, и то у случају да сви корисници прихвате понуђено решење, напоменуо је министар.

Осим Предлога закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, пред посланицима је и Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему.

„Плате запослених у предшколским установама бити повећане за 9 одсто у односу на плату из децембра 2018. године, уместо досадашњих седам одсто, почев од плате за мај 2019 године“, рекао је Мали.

Мали је посланицима представио и Предлог Закона о давању гаранције Републике Србије у корист Сосијете женерал банке, Комерцијалне банке и Војвођанске банке, за измирење обавеза јавног предузећа „Србијагас“.

„Реч је о задужењу „Србијагаса“ по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Србије од границе са Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Србијом, кроз улагање у капитал акционарског друштва „South Stream Serbia“ из Швајцарске, рекао је Мали и додао је износ кредита 70 милиона евра, а рок враћања шест година, укључујући период почека од две године.

На дневном реду су и Предлог закона о потврђивању Споразума Владе Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици као и Предлог закона о потврђивању Споразума између Влада Републике Србије и „Rondex Finance Inc.“ о регулисању неизмиреног дуга Србије према „Rondex Finance Inc.“.

Као једна од тачака дневног реда је и Закон о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Француске о активностима француске агенције за развој (АFD) и „Proparco“ (Друштво за промоцију и учешће у привредној сарадњи), којим се регулише оснивање представништва AFD у Србији ради унапређења сарадње, као и Закон о изменама и допунама Закона о странцима.