Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
26. фебруара 2020.

Исплата прве рате девизне штедње бившим штедишама СФРЈ почиње 28. фебруара

Исплата прве рате старе девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Србије и њиховим филијалама на територији бивших република СФРЈ, биће реализована 28. фебруара ове године.

Република Србија је за потребе реализације овог правног посла емитовала обвезнице у укупном износу од 87 милиона евра, које су данас уписане на рачуне штедиша којима је утврђено право на исплату, док је за исплату прве рате опредељено укупно 10,89 милиона евра.

Исплата девизне штедње обавља се на основу Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ.

Исплата новца ће се вршити у осам једнаких полугодишњих рата почев од 28. фебруара 2020. године када доспева прва рата, закључно са 31.08.2023. године када доспева, осма, последња рата.  Штедише ће у овој години примити још једну рату и то 31. августа.

Износ од 87,1 милиона евра обухвата више од 6.400 штедиша којима је утврђено право на исплату штедње.

Овим поступком Србија испуњава своју међународну обавезу исплате девизне штедње по основу пресуде Европског суда за људска права у Стразбуру.