Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
25. септембра 2020.

Fitch задржао стабилне изгледе за даље повећање кредитног рејтинга

Рејтинг агенција Fitch je, у свом извештају који је објављен 25. септембра 2020. године, потврдила оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу од ББ+ и задржала стабилне изгледе за његово даље повећање.

Fitch агенција у свом извештају наводи да је потврду кредитног рејтинга пре свега подржао добар економски резултат Републике Србије, како пре почетка пандемије, тако и у току кризе изазване пандемијом коронавируса,  као и да се очекује брз опоравак од шока иазваног кризом, захваљујући одговарајућим економским и фискалним мерама подршке привреди и грађанима Републике Србије.

„Ово је још једна потврда да смо се на прави начин изборили са кризом која је изазвана пандемијом коронавируса. Економским пакетом од 5,8 милијарду евра, што је 12,5% нашег БДП-а, налазимо се међу земљама у Европи, али и свету, које су биле најиздашније према привреди у односу на величину своје економије“ – рекао је министар финансија Синиша Мали.

У извештају се наводи да је услед успешне макроекономске политике, која се спроводила током последњих година, уз подршку сарадње са ММФ-ом кроз Инструмент за координацију политике, фискалне консолидације, ниске инфлације, високих девизних резерви и ликвидности буџета, Република Србија у кризу ушла знатно спремнија и са добро уравнотеженим финансијама, те да је упркос кризи створен добар основ за одржив привредни раст.

Према оцени ове агенције, Република Србија ће већ у 2021. години остварити значајан привредни раст од чак 5,2%.

Рејтинг агенција Fitch наводи да је дуг опште државе на крају 2019. године значајно опао на 52,9% БДП-а у односу на крај 2016. године, када је износио 68,8% БДП-а. У извештају се наводи да се очекује привремени благи пораст јавног дуга у 2020. години, док се у наредним годинама очекује да се јавни дуг врати на претходни опадајући тренд и достигне 51% БДП-а крајем 2024. године. Новим емисијама обвезница на домаћем и међународном финансијском тржишту, просечна рочност дуга се продужила  на 6,5 година са 5,1 године, колико је износила на крају 2016. године.

„За нас је веома важно да држимо јавни дуг под контролом и да то виде и признају други. Задржаћемо ниво јавног дуга испод 60 одсто БДП-а а испуњење тог одговорност задатака даје нам кредибилитет пред другим финансијским организацијама. Ако се узме у обзир неизвесност у погледу економске кризе, могућа неопоходност даљих фискалних стимуланса и директних давања, и то у случају да пандемија потраје, затим сталне промене вредности валута као што су евро и долар и бројне друге непознате у овој једначини, јасно је колико ће владама бити потребна визија и предвиђање у вођењу одговорне економске полиике“, оценио је Мали.

Агенција процењује да ће стране директне инвестиције у претходном периоду, упркос благом паду у првих седам месеци ове године,  бити довољне да у потпуности покрију дефицит текућег рачуна и предвиђа да ће да достигну просечни ниво од 6,1% БДП-а у периоду од 2021- 2022.

Такође, Fitch у свом извештају наглашава да је здрав и очуван банкарски сектор занчајно помогао да се апсорбују шокови изазвани пандемијом корона вируса – одржана је ниска инфлација и стабилност курса као и ниво девизних резерви.

Заједничким напорима Владe Републике Србије и Народне банке Србије, као и донетим свеобухватним пакетом мера монетарне и фискалне политике, који између осталих укључује низ мера за подршку домаћинствима, субвенције за плате, мораторијум на отплату кредита, смањење каматних стопа као и мере за подршку ликвидности у корпоративном сектору, ефекти кризе у Србији су знатно ублажени.

Министар Синиша Мали је закључио да је долазак америчке  Међународне финансијске корпорације за међународни развој (DFC) изванредна вест коју ће у будућем оцењивању па и приближавању инвестицином рејтигну, уважити све три рејтинг агенције.

„Ми постајемо интересантни за америчко тржиште капитала и за њихове бизнисмене. Тамо где долази амерички капитал, долазе и стандарди. DFC је заинтересован да са нама сарађујe на развоју финансијског тржишта и финансијских инструмената да бисмо омогућили додатне изворе финансирања за српске приватне компаније. Сигуран сам да ћемо заједно са њима креирати још стимулативније пословно окружење и повољније финансијске услове“, закључио је Мали.