Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
20. фебруара 2019.

Државни секретари Танасковић и Станивуковић са представницима Европске комисије о Програму економских реформи

Државни секретари у Министарству финансија Јелена Танасковић и Гојко Станивуковић разговарали су данас са представницима Европске комисије о Програму економских реформи (ЕРП) за период 2019-2021, који је Република Србија у јануару ове године усвојила и доставила Европској комисији.

На састанку се разговарало о макроекономском и фискалном оквиру у наредном средњорочном периоду, као и о структурним реформама обухваћеним овим документом, а које треба да допринесу повећању конкурентности националне економије и јачању приврeдног рaста и рaзвojа у наредном средњорочном периоду.

Учесници састанка су се сагласили да је Прoгрaм eкoнoмских рeфoрми нajвaжниjи стратешки дoкумeнт Републике Србије у eкoнoмскoм диjaлoгу сa Eврoпскoм кoмисиjoм и координацији економских политика унутар државе, као и са државама члaницaмa Европске уније (EУ) у процесу европског семестра лајт, и од изузетно великог значаја за преговарачко поглавље 17 Економска и монетарна политика.

Представници Европске комисије бораве у вишедневној посети Београду ради консултација са свим ресорима који су учествовали у изради документа ЕРП 2019-2021. Након обављених консултација Европска комисија ће током априла 2019. године донети оцену овог документа заједно са препорукама и смерницама за израду наредног Програма економских реформи за период 2020-2022. Интензивне консултације са европским институцијама и државама чланицама ЕУ биће настављене у априлу и мају ове године у Бриселу, све до усвајања заједничких закључака Савета за економска и финансијска питања ЕУ (ЕКОФИН Савет) 17. маја 2019. године.

Пети циклус израде Програма економских реформи завршен је у предвиђеном року, документ ЕРП 2019-2021. Влада Републике Србије усвојила је 24. јануара 2019. године, а достављен је Европској
комисији 31. јануара 2019. године.

Састанку су присуствовали и помоћници министра Верица Игњатовић и Милица Јовановић.