Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
10. децембра 2020.

Часопис Финансије, број 1-6/2020

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
75 година, бр. 1-6/2020
Београд

САДРЖАЈ

Марина ЂОРЂЕВИЋ, Јадранка ЂУРОВИЋ ТОДОРОВИЋ, Милица РИСТИЋ ЦАКИЋ

ЗНАЧАЈ УПОТРЕБЕ QE И „НОВЦА ИЗ ХЕЛИКОПТЕРА“ У ПОКРЕТАЊУ ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ НАКОН КРИЗЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОВИД 19
стр. 7-27

Александра ТОМИЋ, Синиша МИЛОШЕВИЋ

МАКРОЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ РЕГУЛАТОРНИХ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 28-46

Горан НИКОЛИћ

ТЕНДЕНЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ СРПСКОГ ИЗВОЗА И УВОЗА: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА 2000-2019.
стр. 47-66

Стефан ВРЖИНА

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНА СРЕДСТВА И ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПОРЕЗОМ НА ДОБИТАК ТРАНСПОРТНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ
стр. 67-82

Сања БАКИЋ

КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ САВРЕМЕНИХ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ КОНЦЕПЦИЈА ОБУХВАТАЊА ТРОШКОВА
стр. 83-95

Љубиша ДАБИЋ

ПОСЕБАН РЕЖИМ ПРИМАЊА ЛИЦА У ПРАВУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 96-128

ПРИКАЗИ

Маријана МАЦУКАТО: ПРЕДУЗЕТНИЧКА ДРЖАВА: Рушење митова о сукобу друштвеног и приватног сектора

Биљана Витковић
стр. 129-135

pdf

Часопис Финансије, број 1-6/2020