Категорија:
Активности - Часопис Финансије
Објављено:
05. децембра 2019.

Часопис Финансије, број 1-6/2019

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
74 годинa, бр. 1-6/2019
Београд

САДРЖАЈ

Горан НИКОЛИЋ

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД СТВАРАЊА ЕВРА: КОЛИКО СРБИЈА ИСПУЊАВА КРИТЕРИЈУМЕ ЗА УЛАЗАК У ЕВРОЗОНУ?
стр. 7-27

Бранимир КАЛАШ, Вера МИРОВИЋ, Нада МИЛЕНКОВИЋ

ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
стр. 28-36

Стефан ВРЖИНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК И ФИНАСИЈСКА СТРУКТУРА У ТРАНЗИЦИОНИМ ДРЖАВАМА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
стр. 37-52

Наталија БОРОВИЋ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ОСНОВЕ И КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
стр. 53-71

Нермина ПОБРИЋ

ТЕОРИЈСКО-ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА СПРОВОЂЕЊА ХЕЏИНГА ИЗЛОЖЕНОСТИ ВАЛУТНОМ РИЗИКУ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ КОМПАНИЈАМА
стр. 72-98

ПРИКАЗИ

Жан ТИРОЛ: ЕКОНОМИЈА ЗА ОПШТЕ ДОБРО

Биљана Витковић
стр. 99-105

pdf

Часопис Финансије, број 1-6/2019