Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
17. јуна 2008.

Часопис “Финансије“, број 1-6/2008

Република Србија
Министарства финансија
Часопис Финансије, број 1-6/2008
Број 1-6/2008. Београд ИССН 0015-2145 УДК 336

Из садржаја:

Др Маринко БОШЊАК
СОЦИОЕКОНОМСКИ И СТРУКТУРНИ НАПРЕДАК СРБИЈЕ
У ТРАНЗИЦИОНОМ ПЕРИОДУ 2001-2007. ГОДИНА

Проф. др Срђан МАРИНКОВИЋ
ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И СТАБИЛНОСТ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА СРБИЈЕ

Проф. др Љиљана ЛУЧИЋ
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ СА ОСВРТОМ НА ЗАКОН О ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Др Саша МУМИНОВИЋ, Др Владан ПАВЛОВИЋ
ПРИМЕНЉИВОСТ ФОКУСИРАНОГ ИНВЕСТИРАЊА НА БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ
Др Снежана СТОЈАНОВИЋ
ВАНБУЏЕТСКО ФИНАНСИРАЊЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Проф. др Властимир ВУКОВИЋ
СТРАНИ КРЕДИТИ – ЕКСПАНЗИЈА И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Др Ксенија ДЕНЧИЋ-МИХАЈЛОВ
ГОТОВИНА И АКЦИЈЕ КАО АЛТЕРНАТИВНИ ОБЛИЦИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Мр Владимир ЊЕГОМИР
СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ФИНАНСИРАЊА И УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА

Др Бојан С. ЂОРЂЕВИЋ
СИСТЕМИ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА

pdf

Часопис Финансије 1-6-2008