Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
17. јуна 2007.

Часопис “Финансије“, број 1-6/2007

Република Србија
Министарства финансија

Часопис Финансије, број 1-6/2007
ИССН 0015-2145
УДК 336

Садржај:

ЧЛАНЦИ
· Бојан Антић – ФИНАНСИЈСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА – ГРАДУАЛИЗАМ ИЛИ ШОК ТЕРАПИЈА
· Јасмина Роскић – ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАПОДСТИЦАЊЕ И ЗАШТИТУ ИНОСТРАНИХ УЛАГАЊА У СРБИЈИ
· Др Саша Муминовић, др Владан Павловић – АТРАКТИВНОСТ ИНВЕСТИРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
· Проф. др Гордана Гасми – ПРИНЦИПИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ У КОНТЕКСТУ ПРОЦЕСА СТАБИЛИЗАЦИЈЕ И АСОЦИЈАЦИЈЕ – ПУТОКАЗ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ У СРБИЈИ
· Др Бојан Ђорђевић – ИНОВАТИВНИ ПРОЦЕСИ У БАНКАМА: БРЕНДИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
· Мр Викторија Јазић – УПРАВЉАЊЕ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
· Александар Малишић – ОСНОВНА ПРАВИЛА И ТЕХНИКЕ ИНВЕСТИРАЊА У ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
· Др Срђан Маринковић – ТРАНСПАРЕНТНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА: ОСВРТ НА БЕОГРАДСКУ БЕРЗУ

ПОСЛОВНА ПРАКСА
· Миодраг Арсић – ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА НЕРЕЗИДЕНТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПРИКАЗИ
· Мр Биљана Витковић – „ДЕЛАЊЕ И СИСТЕМ СВЕТА“

pdf

Часопис Финансије 1-6-2007