Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
17. јуна 2004.

Часопис Финансије, број 1-6/2004

Република Србија
Министарство финансија

Часопис Финансије, број 1-6/2004
ИССН 0015-2145
УДК 336

Садржај:

ЧЛАНЦИ
· Проф. др Милан Еремић – РАЗВОЈ И АКТУЕЛНА СТРУКТУРА ГЛОБАЛНОГ ТРЖИШТА ДЕРИВАТА
· Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић – ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
· Др Маринко Бошњак – ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗАЗОВИ РЕФОРМИ У СРБИЈИ
· Малиша Ђукић – ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НОВООСНОВАНИХ ФИРМИ
· Мр Саша Муминовић – УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ И ОБАВЕЗАМА БАНКЕ
· Проф. др Верољуб Дугалић – РАТНЕ РЕПАРАЦИЈЕ У ПРОШЛОСТИ – ОБРАЧУН И НАПЛАТА

ПРИКАЗИ
· Миодраг Арсић – „МЕЂУНАРОДНО ДВОСТРУКО ОПОРЕЗИВАЊЕ И ЊЕГОВО ИЗБЕГАВАЊЕ“ – Мр Јасмина Кнежевић
· Проф. др Радослав Стефановић – ОПШТЕПРИХВАЋЕНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПРИНЦИПИ ГААП САД
· Проф. Ђорђе Ђукић, проф. др Војин Бјелица, проф. др Живота Ристић – “ БАНКАРСТВО“ – Драган Пејић
· Проф. др Драгана Марковић – “ МОНЕТАРНЕ ФИНАНСИЈЕ“ – Срђан Фуртула
· Проф. др Веселин Драшковић – “ КОНТРАСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ“ – Проф. др Милица Костић

БИБЛИОГРАФИЈА
· Оливера Руди

pdf

Часопис Финансије 1-6-2004