Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
01. октобра 2020.

Боље управљање локалним јавним финансијама

Јединице локалних самоуправа могу се пријавити на конкурс пројекта – Реформа локалних финансија II (РЕЛОФ2), који је отворен до 30. октобра – http://lokalnefinansije.rs/vest-2020_09_22_1.php.

Министарство финансија је, заједно са пројектом РЕЛОФ2, посвећено унапређењу система интерне контроле у јединицама локалне самоуправе. Фокус пројекта је на подршци локалним самоуправама и примени принципа доброг управљања, кроз свеобухватну интерну контролу и адекватно управљање јавним финансијама.

Пројекат ће изабраним општинама током 2021. и 2022. године обезбедити експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и увођењу нових алата у ове три области. Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа (ЛЈП). На овај начин се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе (ЈЛС), боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Имајући у виду значај и утицај који спровођење промена у управљању јавним финансијама на нивоу локалних самоуправа има на укупан успех владе у реформама и европски пут Србије, Влада Швајцарске је 2016. године покренула први RELOF пројекат и подржала Врање, Књажевац, Параћин, Осечину, Сремску Митровицу и Ужице да боље управљају буџетским средствима. Са циљем да обухвати још више општина и градова, пројекат је настављен 2019. године као RELOF2 и током 2019. и 2020. године подржава 33 јединице локалне самоуправе у успостављању финансијског управљања и контроле (ФУК), интерне ревизије и унапређењу надзора над локалним јавним предузећима.