Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа,фебруар 2013

Република

Србија

Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 2, фебруар 2013.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Затезна камата

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2013