Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа септембар 2017

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 9, септембар 2017.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ДУВАН

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

Девизно пословање

Обављање плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2017