Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа октобар 2016

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 10, октобар 2016.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Девизно пословање

Рачуноводство

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2016