Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2008

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

БРОЈ 10, октобар 2008

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

 

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2008