Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2013

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 11, новембар 2013.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

ЈАВНА СВОЈИНА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2013