Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2010

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 11, новембар 2010.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2010