Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2008

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

БРОЈ 11, новембар 2008.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ
ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на добит предузећа

Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ЦАРИНЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2008