Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
18. јуна 2020.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март-мај 2020.

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 3-5, март-мај
2020.
ISSN 0354-3242
Садржај:
ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на добит правних лица
    Порези на имовину

    Порез на доходак грађана

    Порези на употребу, држање и ношење добара
    Порески поступак и пореска администрација
   РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
   НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
   РАЧУНОВОДСТВО
   РЕВИЗИЈА
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март-мај 2020.