Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2008

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских прописа

БРОЈ 3, март 2008.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ  ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

· Порез на додату вредност

· Порез на добит предузећа

· Порези на имовину

· Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЈАВНИ РАСХОДИ

· Јавне набавке

· Финансирање политичких странака

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

 

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2008