Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2019

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 5, мај 2019

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

АКЦИЗЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

УСЛОВНИ ОТПИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

Девизно пословање

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2019