Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2018

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 6, јун 2018

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

АКЦИЗЕ

ЦАРИНЕ

УСЛОВНИ ОТИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2018