Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2012

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 6, јун 2012.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порески поступак и пореска администрација

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2012