Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2009

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских
прописа

Број 7-8, јул-август 2009.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит предузећа

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ОТПИС КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ПОРЕЗА И
ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2009