Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
10. фебруара 2021.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2021. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 1,
јануар 2021.
ISSN 0354-3242
Садржај:
ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на добит правних лица
    Порез на доходак грађана
    ДОПРИНОСИ
    ЦАРИНЕ
   ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
   ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
   РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2021. године