Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2018

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 1, јануар 2018.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порески поступак и пореска администрација

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

АКЦИЗЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Обављање плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2018