Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2015

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 1, јануар 2015.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

ДОПРИНОСИ НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

УМАЊЕЊЕ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

Платни промет

Девизно пословање

Стара девизна штедња положена код филијала банака у другим републикама бивше СФРЈ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2015