Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2013

Република

Србија

Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 1, јануар 2013.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЦАРИНЕ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

Јавне набавке

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Платни промет

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2013