Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2017

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 2, фебруар 2017

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порески поступак и пореска администрација

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

Ревизија

ЈАВНА СВОЈИНА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2017