Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2009

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 2, фебруар 2009.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит предузећа

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порез на премије неживотних осигурања

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ТАКСЕ

ОТПИС КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

 

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2009