Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
25. јануара 2021.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2020. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 12,
децембар 2020.
ISSN 0354-3242
Садржај:
ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на имовину
    РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
   НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
   АКЦИЗЕ
   ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
   РАЧУНОВОДСТВО
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2020. године