Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2010

Република
Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских
прописа

Број 4, април 2010.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

ЦАРИНЕ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2010