Билтен – цлужбена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2018

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 7-8, јул-август 2018.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

  

   ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на добит правних лица

    Порез на имовину

    Порез на доходак грађана

    РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

   АКЦИЗЕ

   ЦАРИНЕ

   ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

   Рачуноводство

   ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2018