Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
02. маја 2019.

Агенција Fitch Ratings задржала стабилне изгледе за побољшање кредитног рејтинга Републике Србије

Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings задржала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу ББ уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Потврда оцене кредитног рејтинга Републике Србије агенције Fitch Ratings одраз је добре економске политике коју води Влада Републике Србије. Како агенција наводи, домаћа потражња укључујући снажан раст инвестиција, као и раст запослености
од 2,4% у односу на исти период прошле године (март месец), већи раст плата делом због овогодишњег повећања минималне зараде од 8,6%, снажнији токови страних директних инвестиција и повољнији кредитни услови, основни су покретачи раста БДП.

Агенција предвиђа раст БДП од 3,1% у 2019. години и 3,0% у 2020. години, са јасним индикатором да је раст запослености компензован извесним опоравком спољне потражње.

Такође, у извештају агенције наводи се да је у претходним годинама дошло
до консолидације макроекономских резултата, смањење јавног дуга и јачања макроекономских основа које су снажно подржане од стране ММФ-а. Инфлаторна очекивања остају стабилна, а референтна каматна стопа је непромењена на 3,0% од априла прошле године.

Агенција истиче да је општи дуг државе у константном опадању и предвиђа да ће у 2020. години износити 48,8% БДП, са 54,5% колико је износио у 2018. години, односно 71,2% у 2015. години. Постојећи примарни фискални суфицит помогао је да се дуг врати на путању постепеног смањења.

Агенција види позитивне резултате и у банкарском сектору у ком се наставило са тенденцијом смањења процента проблематичних кредита (NPL) на 5,7 % у четвртом кварталу 2018. године, у односу на 7,8% колико је износио шест месеци раније (и у односу на 21,6% колико је проценат ненаплативих кредита износио у 2015 години.). Агенција указује на раст кредитне активности, пре свега потрошачких кредита, као и на одличне показатеље адекватности капитала и ликвидности.

Агенција такође сматра да ће разговори о приступању Европској унији бити важни чиниоци за будуће унапређење кредитног рејтинга Републике Србије.