Категорија:
Активности - Најаве догађаја
Објављено:
10. децембра 2018.

Програм економских реформи и представљаље прелиминарне листе структурних реформи за 2019-2021

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали обратиће се у уторак, 11. децембра 2018. године, у 11 сати, на презентацији стратешког документа „Програм економских реформи и представљаље прелиминарне листе структурних реформи за 2019-2021“ (Палата „Србија“, сала „Југославија“).

Програм економских реформи (Economic Reform Programme – ERP) представља најважнији стратешки документ у eкoнoмскoм диjaлoгу сa Eврoпскoм кoмисиjoм и државама члaницaмa Европске уније. У циљу припреме Србије, као државе кандидата за чланство у ЕУ, за учешће у процесу економског и фискалног надзора држава чланица ЕУ, Влада Републике Србије почетком сваке године усваја Програм економских реформи за наредни трогодишњи период. Како би се обезбедио одржив економски раст, овај документ се израђује на годишњем нивоу, и садржи изабране структурне реформе које треба да допринесу унапређењу конкурентности, запошљавања и привредног раста.

Потребно је да заинтересовани представници медија пошаљу акредитације до уторка, 11. децембра, до 9 сати, на мејл адресу press@mfin.gov.rs .