Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
04. новембра 2019.

Одржан стручни скуп “Представљање новог Царинског закона и подзаконских аката“

Данас је у Привредној комори Србије одржан стручни скуп поводом примене новог Царинског закона и подзаконских аката, коме је присуствовала помоћница министра финансија Снежана Карановић.

Главни циљеви доношења новог Царинског закона и подзаконских аката су прелазак на безпапирно пословање и електронско окружење; поједностављење, модернизација и рационалнизација царинских процедура и обезбеђивање веће правне сигурности и једнообразности пословања.

У циљу упознавања пословне заједнице са новим законским решењима и њиховом правилном применом у пракси помоћница министра је представила следећа подзаконска акта новог Царинског закона: Уредбу о царинским поступцима и царинским формалностима, Уредбу о царинским повластицама, Уредбу о посебним условима за вршење промета робе са АП Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 и Уредбу о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници.

Привредници су такође информисани о изменама прописа у делу који се односе на царинску политику и о непреференцијалним правилима о пореклу робе.

Након презентација прописа уследила су питања привредника у вези са практичном применом ових прописа у пракси и отклањања недоумица са којима се сусрећу у свакодневном пословању.