Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
28. октобра 2019.

Објављен Позив за откуп еврообвезница

Објављен је Позив за откуп обвезнице пре рока доспећа серије обвезнице Републике Србије емитоване на међународном финансијском тржишту (ISIN : XS0893103852), која доспева 25. фебруара 2020. године у износу од 1.500.000.000 УСД, са годишњом купонском стопом од 4.875%, од којих тренутно 800.000.000 УСД није доспело (еврообвезница).

Понуда се односи на куповину делимичног или потпуног износа еврообвезнице, до преосталог недоспелог износа од 800.000.000 УСД, у складу са Меморандумом о понуди за откуп обвезница, по откупној цени од 1.011,25 УСД.

Крајњи рок за пријаву превременог откупа еврообвезница је до 17:00 часова по њујоршком времену, дана 04. новембра 2019. године.

НИЈЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ У ИЛИ БИЛО КОМЕ КО СЕ НАЛАЗИ ИЛИ ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА И БИЛО КОЈОЈ ЈУРИСДИКЦИЈИ ГДЕ БИ ТАКВА ДИСТРИБУЦИЈА БИЛА НЕЗАКОНИТА