Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
10. октобра 2019.

Мали: Србија напредује у фискалној координацији са ЕУ

Република Србија је, пре рока, испунила своје обавезе у области међународне пореске сарадње и транспарентности у размени пореских података, како би се ускладила са принципима доброг управљања порезима Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске Уније (ЕУ), а због чега је скинута са европске листе јурисдикција које не сарађују у пореској материји (тзв. европска „сива листа пореских оаза“).

У образложењу, које је објавио Савет министара ЕУ, написаног на основу оцене и препоруке ОЕЦД, наводи се да је Србија скинута са те листе и подсећа да је Србија у јулу 2019. године потписала Конвенцију о мултилатералној административној сарадњи (MAC), која је касније потврђена у Скупштини Србије

Наведено је, од стране ОЕЦД и ЕУ, да је Република Србија, заједно са великим бројем других држава и јурисдикција, на добром путу, у међународним напорима у борби против пореске евазије, што свакако треба поздравити и испратити и у домаћој стручној јавности.

„Та вест је доказ да убрзано спроводимо реформе и усклађујемо наш порески систем са европским и светским стандардима. Снага пореског система једне земље, огледа се у доношењу и спровођењу применљивих прописа, добро успостављеном систему надзора и контроле, и могућности управљања ризицима. На томе смо вредно радили и због тога ово сматрам великом наградом за уложени труд“, оценио је министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали.

Он је нагласио да Влада Републике Србије успешно спроводи преузете обавезе на побољшању оквира пореске политике, као и обавезе у погледу брзе размене информација, а у складу са међународним стандардима.

„Уверен сам да ће ова вест, као и све добре вести које су стизале ових дана са разних страна света, и од различитих институција, додатно потврдити поверење међународне инвестиционе јавности да улажу у нашу земљу и да поред правне, осете и пореску сигурност и шта заправо значи равноправан фискални третман на тржиштима ЕУ и Србије“, рекао је Мали.

Министар истиче да је ово само део слагалице, који треба да доведе до комплетне фискалне усаглашености и интеграције у ЕУ.

„На тај начин се отклањају пореске препреке слободног кретања робе и капитала, а све у циљу остваривања бољег функционисања тржишта. Пореска хармонизација, односно смањивање разлика између пореских система и размена информација између пореских власти, чини пореске системе транспарантнијим. Управо то је циљ ове реформе“, оценио је Мали.

Листа коју формира ЕУ доприноси сталним напорима у спречавању избегавања пореза и промовисању принципа доброг управљања као што су пореска транспарентност, поштено опорезивање или међународни стандарди против ерозије пореске основице и пребацивања профита.

ЕУ је у децембру 2017. године израдила „црну“ и „сиву“ листу пореских оаза, након што су откривени сложени маневри којима компаније и богати појединци настоје да смање пореске обавезе. Место на „црној“ листи за државе значи лошу репутацију и строже контроле у трансакцијама са ЕУ.