Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
03. октобра 2019.

Мали: Бољим финансијским извештавањем до стварања повољнијег пословног амбијента у земљи

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали данас је у Скупштини Србије представио Предлог закона о рачуноводству, Предлог закона о ревизији и Предлог закона о контроли државне помоћи.

“Циљ је подизање нивоа квалитета финансијског извештавања у Републици Србији, што је један од предуслова за стварање бољег пословног амбијента у земљи, за подстицај развоју домаће привреде и привлачење потенцијалних страних инвестиција”, изјавио је министар Мали говорећи о Предлогу закона о рачуноводству и Предлогу закона о ревизији.

Министар је нагласио да ћа правна лица, односно предузетници који пружају рачуноводствене услуге – у року од три године од дана ступања на снагу новог Закона о рачуноводству бити у обавези да ускладе своје пословање са одредбама закона.

„Биће дефинисана обавеза правних лица, односно предузетника да фактуре као рачуноводствене исправе издају искључиво у електронском облику. Поједноставиће се процедура издавања фактура и скратити време неопходно за обављање ових послова, а биће обезбеђен бржи повраћај ПДВ-а“, објаснио је Мали и додао да ће Е-фактуре бити обавезне почев од 1. јануара 2022. године.

Према његовим речима, различите категорије правних лица моћи ће да примењују Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ) приликом састављања редовних годишњих финансијских извештаја.

„Ово ће утицати на додатно смањење трошкова правним лицима у вези са финансијским извештавањем, лакше пословање и обезбеђивање да њихови финансијски извештаји буду транспарентнији и поузданији“, казао је Мали.

Министар је додао да ће изменама закона о рачуноводству бити прихваћене и препоруке МАНИВАЛА (комитет Савета Европе који окупља експерте који процењују усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма) у смислу забране кривично осуђиваним правним и физичким лицима и њиховим повезаним лицима да да буду оснивачи и власници правних лица и предузетника који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

Мали се осврнуо и на измене Предлога Закона о ревизији, истакавши да је једна од најважнијих измена да су јавни надзор над обављањем ревизије и контрола квалитета над радом ревизорске струке обједињени у оквиру једне институције – Комисија за хартије од вредности.

„Предложено решење је у складу са захтевима ЕУ регулативе и најбољом праксом. Сада се овај поступак одвија у три институције – Комори овлашћених ревизора, Одбору за јавни надзор над обављањем ревизије и Министарству финансија”, истакао је Мали и рекао да ће процес од почетка контроле квалитета рада ревизора до крајњег резултата бити краћи него што је то био случај до сада.

На данашњем дневном реду је и Закон о контроли државне помоћи, а говорећи о њему министар је истакао да се његовим доношењем постиже јачање транспарентности приликом доделе државне помоћи, ефикаснија контрола, као и отклањање нејасноћа које су уочене у примени постојећег прописа.

„У закону су јасно истакнути и побројани инструменти доделе државне помоћи ради лакшег сналажења даваоца државне помоћи, а наведене су и ситуације које не представљају државну помоћ, предлаже се увођење регистра државне помоћи и de minimis помоћи, који је заправо електронска база. Регистар државне помоћи и помоћи мале вредности ће се успоставити најкасније у року од годину дана од почетка примене овог закона”, рекао је он.

Он је истакао и да ће усвајањем Предлога закона о контроли државне помоћи бити испуњене и преузете обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању, при чему ће Комисија за контролу државне помоћи стећи статус правног лица, располагати сопственим буџетом и за свој рад одговарати Народној скупштини.

„Комисија ће спроводити анализе додељене и инструмената државне помоћи, али ће и сачињавати годишњи извештај о додељеној државној помоћи, годишњи извештај о попису шема државне помоћи. Моћи ће да забрани доделу државне помоћи уколико оцени да је неусклађена, али ће моћи и да наложи повраћај већ додељених средстава”, закључио је Мали.