Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
08. новембра 2019.

Интерна ревизија и контрола: Прелазак са бирократског на модеран начин управљања

Министарство финансија усмерило је своје капацитете да примени интерну ревизију на свим нивоима јавног управљања у Републици Србији, чији је циљ да се поред праћења наменског и законског трошења буџетских средстава, пажња усмери и на мерење резултата и боље планирање и управљање буџетским новцем, саопштила је данас в.д. помоћникa министра финансија Споменка Вирцбургер.

Она је изјавила да је Министарство финансија свесно чињенице да сви грађани који плаћају порез имају интерес да знају да ли се њихов новац троши на ефикасан начин, и да ли локалне самоуправе улажу у развој својих заједница.

„Министар Синиша Мали је још док је био на претходном радном месту градоначелника препознао значај ревизије, тако да је за време његовог мандата у Београду формирана најбоља служба интерне ревизије у земљи, што је потврдила и Државна ревизорска институција“, изјавила је Вирцбургер и додала да постоји и подршка да се процес одговорног поступања са буџетским новцем додатно унапреди и усаврши у складу са међународним стандардима.

Она је истакла у Министарству финансија ситуација редовно анализира и прати и да се редовно добијају извештаји о стању на терену и на свим нивоима власти.

„Ова област је значајна јер представља мерило за поглавље 32 – Финансијски надзор које је отворено 2015. године, а на томе се ради у Србији већ 10 година. Реч је о опсежној реформи која захтева и добар регулаторни оквир“, рекла је в.д. помоћника министра.

Према њеним речима, Министарство финансија планира да у што краћем временском периоду ове реформе заврши и спроведе и да са једног бирократског начина пословања пређе на модерно управљање јавним финансијама.

Она је нагласила да је битно ускладити регулативу и са Европском унијом.

„Овај концепт је усаглашен са најбољом праксом у Европској унији, а заснован је на међународним принципима и стандардима. У овој струци се каже да је најбољи модел на свету“, рекла је Вирцбургер.

Она је прецизирала да се контрола у јавном сектору састоји из три стуба – финансијско управљање и контрола, интерна ревизија и Централна јединица за хармонизацију, која се налази у оквиру Министарства финансија.

Што се тиче првог стуба – система финансијског управљања и контроле, он треба руководству у јавном сектору да обезбеди подршку у испуњавању стратешких и оперативних циљева, а да се запосленима спроведе оптимална расподела дужности и одговорности, рекла је Вирцбургер.

„Када је реч о интерној ревизији, ми у Србији имамо Национални сертификат за интерну ревизију, имамо овлашћене интерне ревизоре у јавном сектору и њихова превасходна функција је да они буду пријатељи у управљању и да помажу да наше институције у јавном сектору функционишу боље“, додала је она.

Трећи стуб, Централна јединица за хармонизацију, по речима Споменке Вирцбургер, која је руководилац тог сектора, је „центар знања“ јер се у оквиру њега праве методолошке смернице и упутства и обавља едукација руководећих кадрова у јавној управи, као и обучавање ревизора.

Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године, Влада Србије се обавезала да спроведе низ реформских мера које су усмерене на унапређење одговорности руководилаца и запослених у јавном сектору, управљањем јавним средствима у складу са принципима интерне финансијске контроле, а ради остваривања циљева јавног сектора.

Интерну ревизију успоставило је 57 јединица локалне самоуправе (75% градова и 20,51% општина) у којима је запослено 96 интерних ревизора. Интерном ревизијом покривено је 92% буџета градова што представља око 2/3 укупног буџета локалних власти.

Интерна финансијска контрола као мера за управљање и контролу јавних прихода, расхода, имовине и обавеза помаже и подстиче добро финансијско управљање које почива на темељима економичности, ефективности и ефикасности јавне управе.

projekat reforme lokalnih finansija