Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
01. октобра 2019.

До краја године нова Стратегија за спречавање прања новца и финансирање тероризма

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали данас је председавао седницом Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма, на којој је закључено да је знатно унапређен регулаторни оквир и да је Стратегија из те области, од 2015. до 2019. године, у највећем делу испуњена.

На седници која је одржана у Влади Србије, истакнуто је да ће се нова Стратегија за спечавање прања новца и финансирања тероризма разматрати већ на следећем састанку који би требало да се одржи средином октобра.

Било је речи и о планираном састанку МАНИВАЛА у децембру у Стразбуру, а где би за још три препоруке требао да буде унапређен рејтинг Србије, за шта је припремљен Извештај о напретку Србије, који ће се убрзо наћи пред Владом, а разматран је и састав делегације која ће нас представљати.

МАНИВАЛ је тело Савета Европе које се бави проценом усаглашености националних система за спречавање прања новца и финансирања тероризма држава чланица Савета Европе са међународним стандардима (ФАТФ).

Министар Мали је истакао се наставља са усаглашавањем прописа, који су директно везани за област спречавања прања новца и финансирање тероризма. Мења се низ закона, међу којима су Предлог закона о рачуноводству, Предлог закона о ревизији и Предлог закона о државној помоћи, који ће се већ сутра наћи пред посланицима.

В.д. директора Управе за спречавање прања новца Жељко Радовановић је рекао да су поменути предлози закона усаглашени са препорукама МАНИВАЛА, а да ће пре свега бити унапређен постојећи систем јавног надзора и контроле.

Једна од највећих измена Предлога закона о рачуноводству и ревизији обухвата измену постојеће регулативе, у смислу забране кривично осуђиваним правним и физичким лицима и њиховим повезаним лицима, као и сарадницима да буду оснивачи и власници правних лица и предузетници који се баве пружањем рачуноводствених услуга.