Категорија:
Активности - Публикације
Објављено:
18. марта 2021.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2021. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 2,
фебруар 2021.
ISSN 0354-3242
Садржај:
ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порези на имовину
    Порез на доходак грађана
   ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
   РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2021. године