Категорија:
Активности - Стручна мишљења
Објављено:
07. новембра 2019.

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2019

Република Србија
Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 9, септембар 2019
ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

АКЦИЗЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2019