Резултати ваше претраге

Датум Објаве
26. фебруара 2020.
Категорија
Активности - Стручна мишљења
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2020
Категорија
Активности - Вести
Мали: Подржавамо Републику Српску у развоју њихове економије
Категорија
Активности - Вести
Мали: Нови закон о играма на срећу донеће већи степен друштвене одговорности и напреднији систем надзора
Датум Објаве
25. фебруара 2020.
Категорија
Услуге - Проценитељи вредности непокретности
Oбнова лиценце за вршење процене вредности непокретности
Датум Објаве
25. фебруара 2020.
Категорија
Прописи - Одлуке
Одлука о емисији амортизационих обвезница ради измирења обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)
Датум Објаве
25. фебруара 2020.
Категорија
Прописи - Уредбе
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2020” („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)
Датум Објаве
24. фебруара 2020.
Категорија
О Министарству - Јавне набавке
Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају
Категорија
Активности - Вести
Министар Синиша Мали се састао са делегацијом Међународног монетарног фонда
Датум Објаве
24. фебруара 2020.
Категорија
Документи - Документи јавних политика
Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024. године („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)
Датум Објаве
24. фебруара 2020.
Категорија
О Министарству - E learning
E learning: Управљачка одговорност