Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izvršenje naloga iz presude Evropskog suda za ljudska prava i rešavanje pitanja javnog duga Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“, br. 137 od 16. decembra 2014. god.)


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete („Službeni glasnik RS“, br. 36 od 13. aprila 2017. god.)


Odluka o izdavanju nekamatonosne i neprenosive obveznice na poziv radi održavanja vrednosti kapitala Republike Srbije u kapitalu Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS“, br. 28 od 26. aprila 2011. god.)


Odluka o izdavanju nekamatonosne i neprenosive obveznice na poziv radi održavanja vrednosti kapitala Republike Srbije u kapitalu Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 9. juna 2015. god.)


Odluka o osnivanju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 47 od 13. jula 2010. god.)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pronalaženje modela finansiranja projekta rekonstrukcije i izgradnje pruge Beograd – Budimpešta („Službeni glasnik RS“, br. 31 od 1. aprila 2015. god.)


Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor (“Službeni glasnik RS”, br. 49/2010 i 63/2016)


Uredba o budžetskom računovodstvu, "Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006


Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 100/2014 i 78/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (“Službeni glasnik RS”, br. 59/13 od 5.7.2013. god.)


Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Služeni glasnik RS“, broj 65/14)


Pravilnik o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 („Službeni glasnik RS“, br. 25 od 13.3.2015. god.)


Uredba o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br.76/13)


Pravilnik o načinu obrade i ispate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja ("Službeni glasnik RS", br. 16/2007 od 9.2.2007. godine.)


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 92/2002, 100/2003, 10/2004)


Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije ("Službeni glasnik RS", br. 63/2003)


Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS" br.124 od 19.11.2004.g.)


Pravilnik o načinu i postupku vršenja unutrašnje kontrole obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 92/2002, 8/2006)


Pravilnik o planu podračuna konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“, br. 42/2010, 24/2016.)


Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga («Službeni glasnik RS» , br. 53/2003, 61/2004 i71/2005)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd