Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS“, br. 78 od 24. avgusta 2007. god.)


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS“, br. 114/2014 i 5/2015) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 6. aprila 2010. god.)


Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 97 od 28. novembra 2015. god.)


Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 31. januara 2015. god.)


Odluka o obrazovanju Komisije za utvrđivanje visine potraživanja lica koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS“, br. 55/2004, 122/2004, 43/2015 i 90/2015) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o utvrđivanju carinskih kontrolnih punktova na kojima se vrše mere carinskog nadzora i carinske kontrole, odnosno vodi carinski postupak („Službeni glasnik RS“, br. 83 od 9. novembra 2010. god.)


Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor banaka koje će vršiti usluge prodaje i druge finansijske usluge u vezi sa emitovanjem dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 8 od 25. januara 2013. god.)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje likvidnosti budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 16/2015 i 25/2015) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o obrazovanju Radne grupe za izvršenje naloga iz presude Evropskog suda za ljudska prava i rešavanje pitanja javnog duga Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“, br. 137 od 16. decembra 2014. god. i br. 84 od 2. novembra 2018. god.)


Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete („Službeni glasnik RS“, br. 36 od 13. aprila 2017. god.)


Odluka o izdavanju nekamatonosne i neprenosive obveznice na poziv radi održavanja vrednosti kapitala Republike Srbije u kapitalu Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS“, br. 28 od 26. aprila 2011. god.)


Odluka o izdavanju nekamatonosne i neprenosive obveznice na poziv radi održavanja vrednosti kapitala Republike Srbije u kapitalu Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS“, br. 50 od 9. juna 2015. god.)


Odluka o osnivanju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 47 od 13. jula 2010. god.)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za pronalaženje modela finansiranja projekta rekonstrukcije i izgradnje pruge Beograd – Budimpešta („Službeni glasnik RS“, br. 31 od 1. aprila 2015. god.)


Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor (“Službeni glasnik RS”, br. 49/2010 i 63/2016)


Uredba o budžetskom računovodstvu, "Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006


Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (“Službeni glasnik RS”, br. 59/13 od 5.7.2013. god.)


Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Služeni glasnik RS“, broj 65/14)


Pravilnik o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 („Službeni glasnik RS“, br. 25 od 13.3.2015. god.)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd